رذایل و فضایل از نظر اسلام ( قرآن , عطرت ) , تهذيب نفس , علم و عمل
 
امروز :


Google Pagerank Checker Tool
 
 
نویسنده : جوينده حقيقت
تاریخ : دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393
راهکار خشن نشدن صدا و آسیب ندیدن تارهای صوتی :

** تذکرمهم برای نحوه درمانگری گلو و حنجره :

** حکمت حنجره از منظر امام صادق علیه السلام :

** علائم شرح بالینی بیمار در گلو و حنجره :

** علل گرفتگی صدا ، حنجره ، خروسک و گلو :

رفع گرفتگی صداها با داروهای گیاهی :

حنجره ، گلو  و صوت آدمی را با نگاهی به طب روائی و سنتی چگونه سالمسازی کنیم :

** حکمت حنجره از منظر امام صادق علیه السلام :

امام صادق (علیه السلام ): - خطاب به مفضل بن عمر -: اى مفضل ! در صدا و کلام و فراهم بودن ابزارهاى آن در انسان ، فراوان اندیشه کن . حنجره ، همانند لوله اى براى بیرون آمدن صداست و زبان ، لب ها و دندان ها، براى شکل گرفتن حروف و آواها. مگر نمى بینى هر کس دندان هایش بیفتد، نمى تواند ((سین )) را درست ادا کند و هر کس داراى لب نباشد، نمى تواند ((فاء)) را درست بگوید و هر کس زبانش سنگین باشد نمى تواند ((راء)) را به فصاحت ادا کند؟

 همانند ترین چیز به این پدیده ، یک سر سرناى بزرگ است . حنجره به نى آن مى ماند. ریه ، همانند آن انبانى است که دمیدن را انجام مى دهد تا هوا به نى درآید، اندام هایى هم که بر ریه فشار وارد مى آورند تا صدا (از حنجره ) بیرون آید، همانند آن انگشت هایى است که انبان را مى فشرد تا هوا در نى درآید و لب ها و دندان هایى هم که صدا را به حروف و آواها بدل کنند، به انگشت هایى مى مانند که در دهانه نى حرکت مى کنند تا از ناى نى ، آهنگ بسازند. البته هر چند در دلالت و تعریف ، مخرج صدا را به این سرنا تشبیه کنند، اما در حقیقت ، این سرناست که باید به مخرج صدا تشبیه شود.

 اکنون تو از آوایى که براى ساخت کلام و ایجاد حروف در اندام ها هست ، آگاه ساختم ؛ اما در این اندام ها، افزون بر آنچه یاد آور شدم ، منافعى دیگر نیز هست :  حنجره ، جایى است که این نسیم ، از آن به سوى ریه راه مى گشاید تا با تنفس ‍ دائمى - که اگر اندکى متوقف شود، انسان مى میرد - قلب را باد بزند و خنکش گرداند.

اى مفضل ! چه کسى در حلق ، دو روزنه قرار داده است : یکى براى خروج صدا - و این همان حلقوم (ناى ) است که به ریه مى پیوندد - و دیگرى براى گذر غذا - و این ، مرى است که به معده مى پیوندد و غذا را بدان مى رساند -؛ و (چه کسى ) بر حلقوم سرپوشى قرار داده

است (زبان کوچک )، تا نگذارد غذا به ریه برسد و (شخص را) بکشد؟

 چه کسى ریه را خنک کننده سستى ناپذیر و بى توقف قلب ، قرار داده است تا نگذارد حرارت در قلب ، جاى گیرد و به نابودى بینجامد؟ ( منبع کتاب دانشنامه احادیث پزشکی ص 182 )

نویسنده : جوينده حقيقت
تاریخ : یکشنبه بیستم مهر 1393
ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻼﻡ ﺍﺯ ﻣﻮﺭﭼه ﺍﻱ ﭘﺮﺳﻴﺪ :
ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻴﺨﻮﺭﻱ؟
ﻣﻮﺭﭼﻪ ﮔﻔﺖ : ﺳﻪ ﺩﺍﻧﻪ
ﭘﺲ ﺍﻭ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻌﺒﻪ ﺍﻱ ﻛﺮﺩ .. ﻭ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﺶ
ﻧﻬﺎﺩ.
ﺑﻌﺪﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ...
ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺟﻌﺒﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﻳﺪ
ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻭﻧﻴﻢ ﺩﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩﻩ !!
ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺍﺯ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﺮﺍ ؟
ﻣﻮﺭﭼﻪ ﮔﻔﺖ : ﭼﻮﻥ ﻭﻗﺘﻴ ﻜﻪ ﻣﻦ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ داشتم ﺧﺪﻭﺍﻧﺪ
ﺭﻭﺯﻱ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻣﺮﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ ...
ﻭﻟﻲ ﻭﻗﺘﻲ ﺗﻮ
ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﺟﻌﺒﻪ ﻧﻬﺎﺩﻱ ،
ﺑﻴﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ
ﻛﻨﻲ،،ﭘﺲ ﺩﺭ ﺧﻮﺭﺩﻧﻢ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﻛﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻢ "
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ می فرماید :
ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﺪﺍست روزی آن.
ماهيان ازآشوب دريا به خدا شكايت بردند،درياآرام شد وآنهاصيد تور صيادان شدند. آشوبهاي زندگي حكمت خداست.ازخدا،دل آرام بخواهيم،نه درياي آرام.
دلتان همیشه آرام...

نویسنده : جوينده حقيقت
تاریخ : شنبه نوزدهم مهر 1393

شیخ بهایی(ره) در یکی از کتاب های خود می نویسد : روزی زنی نزد قاضی شکایت کرد که پانصد مثقال طلا از شوهرم طلب دارم و او به من نمی دهد . قاضی شوهر را احضار کرد و او طلب خود را انکار نمود یا فراموش کرده بود . قاضی از زن پرسید : آیا بر گفته خود شاهدی داری ؟ زن گفت : آری ، آن دو مرد شاهدند .

قاضی از گواهان پرسید : گواهی دهید زنی که مقابل شماست پانصد مثقال از شوهرش که این مرد است طلب دارد و او نپرداخته است .گواهان گفتند : چون امر مهمی است، سزاست این زن نقاب مقابل صورت خود را عقب بزند تا ما لحظه ای وی را درست بشناسیم که او همان زن است ، تا آنگاه گواهی دهیم .

چون این زن سخن را شنید بر خود لرزید و شوهر نیز خونش بجوش آمده فریاد برآورد شما چه گفتید ؟ برای پانصد مثقال طلا ، همسر من چهره اش را به شما نشان دهد ؟! هرگز!!! من پانصد مثقال را خواهم داد و رضایت نمی دهم که چهره همسرم در حضور دو مرد بیگانه نمایان شود . در این هنگام چون زن آن جوانمردی و غیرت را از شوهر خود مشاهده کرد و دانست که در میان نامحرمان حامی و پشتیبانی دارد، از شکایت خود چشم پوشید و آن مبلغ را به شوهر بخشید...

موضوعات مرتبط: داستانهای اخلاقی
نویسنده : جوينده حقيقت
تاریخ : چهارشنبه چهارم تیر 1393

با سلام و احترام من28 سالمه. 2 ساله که آبریزش و خارش بینی و عطسه دارم. و گاها گرفتگی بینی هم می یاد روش. حتی تو خواب هم مانع تنفس راحت میشه و خلط به گلوم می یاد. قابل ذکر هستش که این وضعیت در تمام فصول سال برقرار می باشد. لطفا بنده رو برای درمان و خلاصی ازاین حساسیت، راهنمایی فرمایید. بسیار سپاسگذار و دعاگو هستم.

پاسخ :::

با سلام
افراد مبتلا به آلرژی بینی برای کنترل بیماری خود باید از داروهای استنشاقی داخل بینی و آنتی‌هیستامین‌ها استفاده کنند. استفاده از کورتیزون استنشاقی (بکلومتازون) نیز می‌تواند التهاب مجاری بینی را کاهش دهد و درمان موثری باشد .بهتر است برای جلوگیری از حساسیت، داخل بینی را با سرم نمکی (نرمال سالین ) شستشو دهیم و یا با اندکی وازلین داخل بینی را چرب کنیم . اسپری‌ها یا قطره‌های بینی ضد آلرژی مانع اثر عامل آلرژی‌زا می‌شوند، همچنین در موارد مقاوم از اسپری‌های بینی کرومولین سدیم استفاده می‌شود که با جلوگیری از آزاد شدن هیستامین در بدن از بروز علایم آلرژی ممانعت می‌کند.
البته میتوان از روش حساسیت زدائی یا Allergy shot هم استفاده کرد و این همان کاری است که در کلینیکهای آلرژی انجام میشود؛ به این معنی که در این روش مقادیر کمی از ماده آلرژن را به طور هفتگی به بدن تزریق می‌کنند. کم‌کم سیستم ایمنی بدن فرد با این ماده خاص سازش پیدا می‌کند و به طور تدریجی پاسخ دفاعی نسبت به آن متوقف می‌شود.

منبع ::: بخش مشاوره پزشکی سایت تبیان

موضوعات مرتبط: پزشکی و سلامتی
نویسنده : جوينده حقيقت
تاریخ : جمعه سی ام خرداد 1393

تنها طریقی که به هدف می رساند همان طریقه معرفت النفس است که نزدیکترین راه ها نیز هست و این راه همان راه انقطاع و بریدن از غیر خدا و توجه کامل به خداوند سبحان و مشغول گشتن به شناخت نفس است.
و کیفیت این راه چنین است که با مراعات دستوراتی که در شرع برای دست یابی به انقطاع رسیده است هم چون توبه،انابه،محاسبه ،مراقبه،حکمت،جوع،خلوت،بیداری، آغاز می شود و سالک با عمل به دستورات و انجام عبادات به مجاهدت با نفس می پردازد و با اندیشیدن و پند اندوختن ،عبادات و اعمال را مدد رساند تا این که منجر به انقطاع کامل و غفلت از نفس و توجه تام به خداوند سبحان می گردد.

نویسنده : جوينده حقيقت
تاریخ : یکشنبه بیست و پنجم خرداد 1393
مردان خدا پرده‌ی پندار دریدند // یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند
هر دست که دادند از آن دست گرفتند// هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند
یک طایفه را بهر مکافات سرشتند // یک سلسله را بهر ملاقات گزیدند
یک فرقه به عشرت در کاشانه گشادند // یک زمره به حسرت سر انگشت گزیدند
جمعی به در پیر خرابات خرابند// قومی به بر شیخ مناجات مریدند
یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد // یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند
فریاد که در رهگذر آدم خاکی بس // دانه فشاندند و بسی دام تنیدند
همت طلب از باطن پیران سحرخیز // زیرا که یکی را ز دو عالم طلبیدند
زنهار مزن دست به دامان گروهی // کز حق ببریدند و به باطل گرویدند
چون خلق درآیند به بازار حقیقت // ترسم نفروشند متاعی که خریدند
کوتاه نظر غافل از آن سرو بلند است // کاین جامه به اندازه‌ی هر کس نبریدند
مرغان نظرباز سبک‌سیر فروغی // از دام گه خاک بر افلاک پریدند

موضوعات مرتبط: اشعار زیبا
نویسنده : جوينده حقيقت
تاریخ : جمعه بیست و سوم خرداد 1393

به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست

«مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید     که زِ انفاس خوشش بوی کسی می آید
از غم و درد مکن ناله و فریاد که دوش            زده ام فالی و فریادرسی می آید
ز آتش وادی ایمن نه منم خرّم و بس        موسی اینجا به امید قبَسی می آید»

ای موعود!

سوسوی ستارگان آسمان در التهاب انتظار فرج توست
پس بیا و آسمان و زمین را گلستان کن که این خانه ، خانه توست

فرا رسیدن سالروز میلاد یگانه منجی عالم بشریت ، مهدی موعود امام زمان (عج) به همه مسلمانان جهان و دیگر آزادیخواهان مبارک باد.

نویسنده : جوينده حقيقت
تاریخ : چهارشنبه بیست و یکم خرداد 1393

تا که بودیم نبودیم کسی،                     کشت ما را غم بی همنفسی


تا که رفتیم همه یار شدند،                    خفته ایم و همه بیدار شدند


قدر آئینه بدانیم چو هست                      نه در آن وقت که افتاد و شکست


در حیرتم از مرام این مردم پست             این طایفه ی زنده کش مرده پرست


تا هست به ذلت بکشندش به جفا          تا رفت به عزت ببرندش سر دست


آه میترسم شبی رسوا شوم،                 بدتر از رسواییم تنها شوم


آه ازآن تیر و از آن روی و کمند،                 پیش رویم خنده پشتم پوزخند

موضوعات مرتبط: اشعار زیبا
نویسنده : جوينده حقيقت
تاریخ : پنجشنبه پانزدهم خرداد 1393

علی امیر اللمومنین و حقه                     من الله مفروض علی کل مسلم

و اوجب یوما بلغدیر ولائه و                  علی کل بر من فصیح و اعجم

علی وصی المصطفی وابن عمه ای           و اول من صلی و وحد فاعلم

علی هو الهادی الامام التی به ی               انار لنا من دیننا کل مظلم

بابی انت و امی یا امیر المومنینا               بابی انت و امی و برهط اجمعینا

وباهلی و بمالی و بناتی و البنینا                و فدت کالنفس منی یا امام المتقینا

و امین الله و الوارث علم الاولینا               و وصی المصطفی احمد خیر المرسلینا

و ولی ااحول والذا عزعنه محدثینا              انت اول الناس بالناس و خیر و الناس دینا

کنت فی الدنیا اخاه یوم یدع الاقربینا             لیجیب الی الله فکانو اربعینا

بین عم و با عم حوله و کانو ارینا               فورثت العلم منه وااکتابی المستبینا

طبت کهلا و غلاما و رضینا و جنینا             ولدا لمیثاق طینا یوم کان الخلق طینا

کنت مثبورا و جیها عند ذی العرش مکینا         فی حجاب نور حیا طیبا لطاهرینا

 

 

 

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را        که به ما سوا فکندی همه سایه ی هما را

دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین        به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

برو ای گدای مسکین در خانه ی علی زن       که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

بجز از علی که گوید به پسر که قاتل من       چو اسیر توست به اسیر کن مدارا

بجز از علی که آرد پسری ابوالعجایب         که علم کند به عالم شهدای کربلا را

موضوعات مرتبط: اشعار زیبا، شعر
نویسنده : جوينده حقيقت
تاریخ : پنجشنبه هشتم خرداد 1393

امروزه بر کسي پوشيده نيست که يکي از مهم ترين راه هاي ابلاغ کلام الهي و آشنا ساختن انسان ها به خصوص غير مسلمانان، استفاده از فن قرائت قرآن کريم است. استفاده ي خوب از صدا با انتخاب طبقات صوتي و مقامات مناسب، جابه جايي بين پرده هاي صوتي و انتقال از مقامي به مقام ديگر، با انسجام و استحکام کامل از نظر لحني و هم چنين توأم با رقت قلب، ترس از خدا و حزين خواندن، به طور حتم در فهم بيش تر مفاهيم قرآن به انسان کمک مي کند، دل ها را تحت تأثير قرار مي دهد و قلب ها را نوراني مي سازد ؛ و اين به دست نمي آيد مگر با آشنايي با الحان و مقامات زبان عرب.
مي توان گفت که الحان قرآني، براي متنوع خواندن قرآن کريم، جلوگيري از خستگي مستمعين و خود قاري است. هر قاري بايد نغمات را بشناسد تا بر حسب حال و معنويت خود، هر وقت صلاح ديد، لحن خود را تغيير دهد و به اين صورت درقرائتش تنوعي براي تدبر بيش تر در معاني ايجاد گردد، نه اين که الحان و مقامات قيد و بندي برايش ايجاد کند.      
دانش صداها، الحان، مقامات و دستگاه ها دانشي است مجزا و خود به تنهايي قوانين و قواعد زيادي دارد که قسمت اعظم آن ها اکتسابي هستند و از طريق القا، يعني آموزش مستقيم استاد به شاگرد، آموخته مي شوند.    
تمامي علاقه مندان به « علم الالحان » مي توانند، به راحتي با آن آشنا شوند، زيرا اين دانش فراگير است و به گروه ويژه اي، يعني فقط افرادي که صدايي خوش دارند، تعلق ندارد و چه بسا افرادي که در فهم ظرائف و مسائل دقيق آن مهارت دارند، اما از صداي خوبي هم برخوردار نيستند. اين علم، به صاحبان خود احساس دقيق و لطيفي مي دهد که انسان را از سايرين متمايز مي سازد.           
قاري قرآن به جز تجويد بايد آهنگي بر صوت خويش سوار کند که بهترين و مناسب ترين الحان باشد و با توجه به عربي بودن کلام قرآن، شايسته ترين الحان، الحان عربي است. بايد گفت، قاري خوب کسي است که در عين داشتن تقواي الهي، بتواند دستگاه ها و الحان عرب را در قرائتش به نحو احسن به کار گيرد. اگر نغمات و الحان دراذهان افراد علاقه مند به امر قرائت قرآن رخنه کند، بي گمان بهبود قابل توجهي در کيفيت قرائتشان حاصل خواهد شد.             
در اين پژوهش سعي شده است اطلاعاتي مفيد و لازم براي استفاده ي علاقه مندان به فن قرائت قرآن کريم، اعم از معلمان و دانش آموزان گرامي ارائه شود تا گامي هر چند کوچک در به وجود آمدن شرايط لازم براي اجراي قرائتي صحيح و تأثير گذار داشته باشيم ؛ «و ما توفيقي الا بالله و عليه توکلت و اليه انيب ».

موضوعات مرتبط: قرائت و حفظ قرآن
 
 
این وبلاگ به منظور تبلیغ اخلاق اسلامی - تهذیب نفس و کسب آرامش روحی برای هر انسان عاقل و بالغ پایه ریزی شده است.